ACCUONDERHOUD

ACCUONDERHOUD

GARANTIEGEGEVENS ACCU

De levensduur van een accu hangt af van verschillende factoren, zoals gebruiksduur, temperatuur en toepassing. De twee meest voorkomende oorzaken van voortijdige uitval van een accu zijn onjuiste toepassing en onvoldoende lading.

Op al onze accu's geven wij standaard een beperkte garantie van één jaar vanaf de leveringsdatum op fabricage- en/of materiaalfouten, tenzij anders vermeld.

Accu's kunnen echter defect raken om redenen die niet onder de garantie vallen. Hier volgen een paar voorbeelden:

Wat de garantie ongeldig maakt:

  1. Misbruik, verkeerd gebruik, onjuiste installatie, onjuist onderhoud en modificaties.
  2. Fysieke schade, inclusief gebroken of gesmolten accupolen.
  3. Algemene slijtage.
  4. Onbruikbaar geraakt door onjuist laden.
  5. Defecten als gevolg van overladen, diep ontladen, sulfatering en onderladen worden niet gedekt.
  6. Spanning minder dan 10,5 V (accu volledig ontladen).

Misbruik, verkeerd gebruik, onjuiste installatie

De garantie dekt geen accu's die verkeerd zijn gebruikt of geïnstalleerd.

Fysieke schade

De garantie dekt geen fysieke schade aan de accubehuizing of -polen die is ontstaan door onjuiste montage, vallen of klemmen die op de polen zijn gehamerd. Accu's kunnen snel defect raken door niet goed aangebrachte klemmen.

Bovendien kan onjuiste aansluiting op een accupool leiden tot elektrische vonken tussen de pool en de klem, waardoor het uiteinde van de accupool smelt. Ook is het van het grootste belang dat de accupolen nooit worden kortgesloten (er mag tussen de polen geen geleidend voorwerp worden geplaatst), omdat de polen en het geleidende voorwerp dan heel snel heel heet worden.

Deze intense hitte kan dan fungeren als ontstekingsbron voor ontvlambare voorwerpen in de buurt van de accu en voor alle gassen die de accu van nature afscheidt. Dit is geen fabricagefout.

In het onwaarschijnlijke geval dat uw accu beschadigd bij u aankomt, laat het ons dan binnen 24 uur na ontvangst weten. Claims die na deze periode worden ingediend, worden mogelijk niet geaccepteerd.

Algemene slijtage

Wanneer een accu wordt geladen en ontladen, is het materiaal van de accuplaten (actieve massa) in beweging, door de elektromechanische reactie die elektriciteit produceert. Bij elke laad-ontlaadcyclus van een accu gaat een kleine hoeveelheid van deze actieve massa van de platen verloren. Door de vele factoren die van invloed zijn op de levensduur van een accu, is het onmogelijk om een minimum- of maximumlevensduur vast te stellen.

Iedere accu kan maar een beperkt aantal cycli doorlopen voordat hij zijn actieve massa verliest, en dus zijn capaciteit. Bij intensief gebruik doorloopt een accu dit beperkte aantal cycli vaak in een veel kortere tijd, waardoor hij de bovenstaande symptomen al na een paar jaar vertoont. Dit is geen fabricagefout.

Diep ontladen en/of snelladen van een accu versnelt het bovenstaande proces. Een accu die regelmatig diep ontladen wordt, verliest snel zijn actieve massa en capaciteit. Het verlies van actieve massa, en dus capaciteit, door te veel of te vaak ontladen/laden is geen fabricagefout.

Onjuist laden

Als een accu met een te hoge spanning of stroomsterkte wordt opgeladen, kan hij oververhit raken en begint de elektrolyt te verdampen. Bij overladen breekt de actieve massa in de platen van de batterij snel af, wat blijvende invloed heeft op de accuprestaties en de cyclische levensduur van de accu. Dit is normaal gesproken vrij duidelijk te zien wanneer u de accu inspecteert. Dit is geen fabricagefout.

Sulfatering treedt op wanneer een accu te lang in ontladen toestand blijft. Als de accuspanning onder een bepaald niveau zakt, treedt er een chemische reactie op die bekend staat als sulfatering. In de meeste gevallen ligt deze spanning op of onder 12,06 V. Sulfatering is normaal gesproken onomkeerbaar en kan de accuprestaties blijvend aantasten, waardoor de accu minder goed gaat presteren en voortijdig defect raakt. Sulfatering is te zien als een fijn wit/grijs laagje op de platen.

Deze schade kan ontstaan als een accu lange tijd niet wordt geladen of in toepassingen wordt geplaatst die niet vaak worden gebruikt. Na verloop van tijd hoopt zich sulfatering op de platen op, wat de prestaties van de accu vermindert. Omdat sulfatering eenvoudig kan worden voorkomen door de accu geladen te houden, is dit geen fabricagefout.

Spanning minder dan 10,5 V

Opgemerkt moet worden dat een accu onder normale bedrijfsomstandigheden niet uit zichzelf ontladen kan raken (tenzij hij lange tijd aan zelfontlading wordt blootgesteld). Een accu wordt als 100% ontladen beschouwd bij een rustspanning van 10,5 V, en is 100% geladen bij een spanning van 12,73 V +.

Sulfatering treedt op wanneer een accu te lang in ontladen toestand blijft. Als de accuspanning onder een bepaald niveau zakt, treedt er een chemische reactie op die bekend staat als sulfatering. In de meeste gevallen ligt deze spanning op of onder 12,06 V. Sulfatering is normaal gesproken onomkeerbaar en kan de accuprestaties blijvend aantasten, waardoor de accu minder goed gaat presteren en voortijdig defect raakt. Sulfatering is te zien als een fijn wit/grijs laagje op de platen.

Een accu met een rustspanning van minder dan 10,5 V is ontladen omdat er te weinig is geladen – dit is geen fabricagefout.

Tijdens de voormontage

Bij Brian James Trailers worden alle accu's gecontroleerd met een voltmeter en opnieuw geladen als de spanning lager is dan 12,60 V. Elke accu is voorzien van een etiket met de levensduur (P-LAWL-1510-P-N) en een sticker met de geteste spanning (P-LAWL-1500-P-N).